Body fat caliper

Availability: In Stock

12,00 man

Bədənin piy qatını ölçüb, nəzarət etmək üçün alət.